Parkinson

Optimale zorg voor parkinson, dat is ons doel!

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Sinds 2009 zijn wij aangesloten bij het ParkinsonNet, regio Eemland.

Oefentherapie vormt een belangrijk onderdeel van de multidisciplinaire behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson of parkinsonisme (op Parkinson lijkende aandoeningen). Er wordt specifiek gekeken naar het dagelijks functioneren van de patiënt. Het aanleren van beweging strategieën en het gebruik maken van cues kunnen het dagelijks functioneren van de patiënt sterk verbeteren.

Ook is er aandacht voor de werkelijke leefomgeving van de patiënt en eventuele mantelzorgers. Er wordt vaak een huisbezoek ingepland, zodat de patiënt in zijn woonomgeving geadviseerd kan worden.

Het coachen op een actieve leefstijl en het laten ervaren dat Parkinson patiënten meer kunnen dan zij denken, wordt gestimuleerd.

Binnen de praktijk zijn alle mogelijkheden aanwezig om mensen met de ziekte van Parkinson goed te begeleiden. Het vastleggen van de behandelresultaten, het gebruik maken van de juiste meetinstrumenten, waardoor voortgang of achteruitgang duidelijk wordt, zijn automatische handelingen binnen de praktijk.

 

De kennis betreffende onderzoek en behandeling blijven op peil door mono- en multidisciplinaire bijeenkomsten en het jaarlijkse symposium. Door deze bijeenkomsten is de communicatie met andere disciplines, zoals o.a. de neurologen, de ergotherapeuten, logopedisten en parkinsonverpleegkundigen, heel goed.

Kijk voor meer informatie over parkinsonNet op www.parkinsonnet.nl