Ademtherapie

Voor de meeste mensen is ademen iets vanzelfsprekends. Toch is ontspannen ademhalen voor sommigen een hele kunst. Emoties en spanningen zijn vaak direct van invloed op het ademhalingsproces en daarmee op de gemoedstoestand. Denk maar aan hyperventilatie of angst en paniek stoornissen. Ontregeling van de adem kan bovendien leiden tot allerlei lichamelijke klachten.

Hyperventilatie is ‘overmatig ventileren’, dat wil zeggen: teveel In ademen. Hierdoor daalt het koolzuurgehalte in het bloed en ontstaat er verandering in de zuurgraad van ons lichaam. Deze situatie is niet gevaarlijk, maar veroorzaakt wel verschillende klachten. zoals:

vermoeidheid, pijn/druk op de borst, duizeligheid, hartkloppingen, gevoel van flauwvallen, niet goed kunnen doorademen, tintelingen handen, voeten of lippen. Deze klachten kunnen angst oproepen waardoor de ademhaling nog meer ontregeld raakt. Je komt dan in een vicieuze cirkel.

We werken met verschillende ademhalingsmethoden om u te leren ontspannen ademhalen. Het zijn ontspanningsoefeningen die u in het dagelijks leven kunt toepassen tussen het werk door maar ook oefeningen die u in alle rust kunt uitoefenen. Welke oefeningen bij u past ontdekt u geleidelijk tijdens het trainingstraject.

Ademen gaat vanzelf maar het is wel fijn als u tools hebt om uw adem te reguleren.

Ziekte beelden waarbij ademtherapie goede resultaten bij heeft zijn: Hyperventilatie (acuut en chronisch), astma, chronische bronchitis, snurken, slaap-apneu, longemfyseem en chronisch verstopte neus.