Vergoeding oefentherapie

Vergoeding oefentherapie vanuit de aanvullende verzekering De meeste zorgverzekeraars vergoeden oefentherapie vanuit hun aanvullende verzekering. In uw polis bij Fysiotherapie en Oefentherapie Cesar/Mensendieck, kunt u vinden hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Daarom is het aan te raden een passende aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen oefentherapie zijn opgenomen. Is uw huidige polis ontoereikend dan kunt u ieder jaar voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen en heeft u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen. Vergoeding vanuit de basis verzekering Bent u jonger dan 18 jaar? Dan worden de eerste 18 behandelingen voor Oefentherapie vergoed. Heeft u een chronische aandoening, dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed.  Bent u 18 jaar of ouder? Heeft u een aandoening die voorkomt op de lijst van `chronische aandoeningen` dan wordt Oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen vallen onder de aanvullende verzekering, mits u deze heeft, anders dient u deze zelf betalen. Vanaf de 21e behandeling valt Oefentherapie onder de basisverzekering en zal volledig worden vergoed. U moet echter wel jaarlijks eerst uw eigen risico betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg). Kijk voor overige vragen over de `chronische lijst` op de site van de zorgverzekeraar of neem contact met hun op. Zonder verwijzing naar de oefentherapeut Sinds 2008 kunt u rechtstreeks naar de Oefentherapeut Cesar en Mensendieck zonder verwijzing van uw arts. Directe Toegang Oefentherapie (DTO) maakt oefentherapie voor iedereen rechtstreeks bereikbaar. Het geeft u als patiënt de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van arts, een oefentherapeut in te schakelen. Wanneer u zich aanmeldt zonder verwijzing van de huisarts, zal eerst een screening plaatsvinden. Deze screening geeft duidelijkheid of u met uw klacht/hulpvraag bij de oefentherapeut inderdaad bij de juiste behandelaar bent. Wanneer uw klacht/hulpvraag niet geïndiceerd is voor Oefentherapie, zal de oefentherapeut u adviseren alsnog naar uw huisarts te gaan Tarieven Elke zorgverzekeraar heeft zijn eigen tarief voor vergoeding. U kunt hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar raadplegen.
Oefentherapie in onze praktijk: € 32
Oefentherapie aan huis:  € 45
Screening in onze praktijk:  € 12
Groepslessen: € 25 per maand
Zwangerschapsbegeleiding: € 125 per cursus
Massage € 35 per 30 minuten