QDNA

Wanneer u onder behandeling bent (geweest) en u heeft hier toestemming voor gegeven, wordt u door QDNA (https://www.qdna.nl/) benaderd om deel te nemen aan een patiënt tevredenheidsonderzoek. Dit zal meestal gebeuren door een uitnodiging via uw mailadres.

Het doel van deze enquête is om de praktijk/therapeut inzicht te geven in mogelijke verbeterpunten ten aanzien van de behandelingen en de praktijk zelf. Maar ook de zorgverzekeraars willen inzicht verkrijgen in het functioneren van therapeuten en praktijken.

Belangrijk om te weten is dat de gegevens volledig anoniem worden verwerkt. Zowel de zorgverlener als de zorgverzekeraar krijgt alleen inzage in uitkomsten maar niet in persoonsgegevens.

Nadat de behandeling of behandelserie is afgesloten wordt uw emailadres door gegeven aan QDNA en zij zullen u een enquête sturen.

Wanneer u uw medewerking verleent en deze enquête invult dan wordt dit uiteraard zeer op prijs gesteld. De gemiddelde tijd die u hier voor kwijt zult zijn bedraagt tussen de 10 en 15 minuten.