Klachtenregeling

U bent onder behandeling of u bent onder behandeling geweest van een oefentherapeut Cesar/Mensendieck. Deze zal al het mogelijke doen u de hulp te bieden die u nodig heeft. Een goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan.

U bent ontevreden over bepaalde zaken en u wilt met dat gevoel van onvrede of uw klacht zelf iets doen. In de flyer ‘Klantenloket Paramedici’ leest u wat u in een dergelijke situatie kunt doen. Klachten kunt u digitaal melden via www.klachtenloketparamedici.nl

In de brochure ‘Klachtregeling Paramedici’ staat een uitgebreide uitleg over de gehele procedure. 

U kunt beide hieronder downloaden.

Flyer klachtenloket Paramedici voor patienten.

Uitgebreide uitleg klachtenregeling paramedici